amusés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za amusés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'amuser GLAG povr

III.amuser [amyze]

glej tudi amuser

II.s'amuser GLAG povr

III.amuser [amyze]

amuse-gueule <pl amuse-gueule, amuse-gueules> [amyzɡœl] SAMOST m

Prevodi za amusés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

amusés v slovarju PONS

Prevodi za amusés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

amuse-gueule <amuse-gueule(s)> [amyzgœl] SAMOST m inf

Prevodi za amusés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

amusés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文