amusant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za amusant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

amusant (amusante) [amyzɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.s'amuser GLAG povr

III.amuser [amyze]

Individual translation pairs
to have a brilliant time Brit inf

Prevodi za amusant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

amusant v slovarju PONS

Prevodi za amusant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

amusant(e) [amyzɑ̃, ɑ̃t] PRID

Prevodi za amusant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

amusant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文