anglophones v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za anglophones v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za anglophones v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

anglophones v slovarju PONS

anglophones Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文