angoisse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za angoisse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

angoisse [ɑ̃ɡwas] SAMOST ž

II.angoisser [ɑ̃ɡwase] GLAG nepreh. inf

III.s'angoisser GLAG povr

Prevodi za angoisse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

angoisse v slovarju PONS

Prevodi za angoisse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

angoisse [ɑ̃gwas] SAMOST ž

I.angoissé(e) [ɑ̃gwase] PRID

II.angoissé(e) [ɑ̃gwase] SAMOST m(ž)

angoisser [ɑ̃gwase] GLAG preh. (inquiéter)

Individual translation pairs

Prevodi za angoisse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

angoisse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文