animal: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za animal: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.anim|al (animale) <mpl animaux> [animal, o] PRID

II.anim|al SAMOST m

III.anim|al (animale) <mpl animaux> [animal, o]

Individual translation pairs

Prevodi za animal: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

animal: v slovarju PONS

Prevodi za animal: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

animal <-aux> [animal, o] SAMOST m

animal(e) <-aux> [animal, o] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za animal: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

animal: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文