années v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za années v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

année [ane] SAMOST ž

glej tudi Année scolaire

année-lumière <pl années-lumière> [anelymjɛʀ] SAMOST ž

Année scolaire Info

Prevodi za années v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

années v slovarju PONS

Prevodi za années v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

année [ane] SAMOST ž

année-lumière <années-lumière> [anelymjɛʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za années v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
the year (that) ... [or when ...]
année ž académique Belg, Québec, CH
y.

années Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文