annexé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za annexé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.annexe [anɛks] PRID

II.annexe [anɛks] SAMOST ž

I.ci-annexé (ci-annexée) <mpl ci-annexés> [sianɛkse] PRID

II.ci-annexé (ci-annexée) <mpl ci-annexés> [sianɛkse] PRIS

II.s'annexer GLAG povr

Prevodi za annexé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

annexé v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文