appartement: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za appartement: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.appartement [apaʀtəmɑ̃] SAMOST m

II.appartements SAMOST mpl

III.appartement [apaʀtəmɑ̃]

Individual translation pairs

Prevodi za appartement: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

appartement: v slovarju PONS

Prevodi za appartement: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za appartement: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

appartement: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to live in a flat/a house Brit
to move into a flat Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文