appartiennent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za appartiennent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.appartenir à GLAG preh. obj.indir.

II.s'appartenir GLAG povr liter

III.appartenir [apaʀtəniʀ] GLAG impers (être du ressort de)

Individual translation pairs

Prevodi za appartiennent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

appartiennent v slovarju PONS

Prevodi za appartiennent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za appartiennent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

appartiennent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文