appartient v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za appartient v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.appartenir à GLAG preh. obj.indir.

II.s'appartenir GLAG povr liter

III.appartenir [apaʀtəniʀ] GLAG impers (être du ressort de)

Individual translation pairs

Prevodi za appartient v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

appartient v slovarju PONS

Prevodi za appartient v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za appartient v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

appartient Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文