arabe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za arabe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za arabe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

arabe v slovarju PONS

Prevodi za arabe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi français, français

Arabe [aʀab] SAMOST mf

Individual translation pairs

Prevodi za arabe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

arabe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文