armes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za armes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.arme [aʀm] SAMOST ž

II.armes SAMOST fpl

1. arme MILIT:

arms pl
slope arms! Brit
à armes égales lit, fig

III.arme [aʀm]

glej tudi gauche, bagage

I.gauche [ɡoʃ] PRID

II.gauche [ɡoʃ] SAMOST m (en boxe)

III.gauche [ɡoʃ] SAMOST ž

IV.gauche [ɡoʃ]

V.gauche [ɡoʃ]

I.bagage [baɡaʒ] SAMOST m

II.bagages SAMOST mpl

III.bagage [baɡaʒ]

IV.bagage [baɡaʒ]

II.s'armer GLAG povr

I.armé (armée) [aʀme] GLAG pp

armé → armer

II.armé (armée) [aʀme] PRID

III.armé SAMOST m

IV.armée SAMOST ž

V.armé (armée) [aʀme]

glej tudi armer

II.s'armer GLAG povr

Prevodi za armes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

armes v slovarju PONS

Prevodi za armes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

arme [aʀm] SAMOST ž

armé(e) [aʀme] PRID

Prevodi za armes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

armes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

armoury Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文