arrivée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za arrivée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. arriver (dans l'espace):

2. arriver (dans le temps):

6. arriver (survenir):

I.arrivé (arrivée) [aʀive] GLAG pp

arrivé → arriver

II.arrivé (arrivée) [aʀive] PRID

III.arrivée SAMOST ž

1. arrivé (moment):

glej tudi arriver

1. arriver (dans l'espace):

2. arriver (dans le temps):

6. arriver (survenir):

Prevodi za arrivée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

arrivée v slovarju PONS

Prevodi za arrivée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

arrivée [aʀive] SAMOST ž

I.arriver [aʀive] GLAG nepreh. +être

II.arriver [aʀive] GLAG nepreh. impers +être

Individual translation pairs

Prevodi za arrivée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

arrivée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文