artiste v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za artiste v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.artiste [aʀtist] PRID

II.artiste [aʀtist] SAMOST mf

III.artiste [aʀtist]

Prevodi za artiste v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

artiste v slovarju PONS

Prevodi za artiste v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za artiste v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

artiste Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文