as v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za as v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

as <pl as> [ɑs] SAMOST m

AS [aɛs] SAMOST ž

2. AS abbr → association sportive

avoir2 [avwaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za as v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

as v slovarju PONS

Prevodi za as v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

as1 [a] GLAG

as indic prés de avoir

glej tudi avoir

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

as2 [ɑs] SAMOST m (champion)

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

Prevodi za as v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

as Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

as iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za as v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文