aspects v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za aspects v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

aspect [aspɛ] SAMOST m

Prevodi za aspects v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
aspect ASTROL, LING
aspect liter

aspects v slovarju PONS

Prevodi za aspects v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za aspects v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aspects Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文