assiettes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za assiettes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chauffe-assiettes, chauffe-assiette <pl chauffe-assiettes> [ʃofɑsjɛt] SAMOST m

assiette [asjɛt] SAMOST ž

pique-assiette <pl pique-assiette, pique-assiettes> [pikasjɛt] SAMOST mf inf

Prevodi za assiettes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

assiettes v slovarju PONS

Prevodi za assiettes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za assiettes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

assiettes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文