association v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za association v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

association [asɔsjasjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za association v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

association v slovarju PONS

Prevodi za association v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za association v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

association Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文