assurance-vie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za assurance-vie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

assurance-vie <pl assurances-vie> [asyʀɑ̃svi] SAMOST ž

police [pɔlis] SAMOST ž

Fraze:

glej tudi Police nationale

Prevodi za assurance-vie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi ensure

assurance-vie v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文