attendre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za attendre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. attendre (processus qui dure) personne:

4. attendre (compter sur):

III.s'attendre GLAG povr

attendre povr:

IV.attendre [atɑ̃dʀ]

glej tudi ferme, cent2, cent1

I.ferme [fɛʀm] PRID

II.ferme [fɛʀm] PRIS

III.ferme [fɛʀm] SAMOST ž

IV.ferme [fɛʀm]

V.ferme [fɛʀm]

cent2 [sɛnt] SAMOST m

I.cent1 [sɑ̃] PRID (gén)

II.cent1 [sɑ̃] ZAIMEK

III.cent1 [sɑ̃] SAMOST m (quantité)

IV.pour cent PRID

V.cent1 [sɑ̃]

Prevodi za attendre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

attendre v slovarju PONS

Prevodi za attendre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za attendre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

attendre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文