aura v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za aura v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

aura [oʀa] SAMOST ž

5. avoir:

6. avoir (éprouver moralement):

avoir2 [avwaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za aura v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aura v slovarju PONS

Prevodi za aura v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

aura [ɔʀa] SAMOST ž

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

1. avoir (exister):

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za aura v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aura Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

aura iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文