auteur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za auteur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

auteur, auteure [otœʀ] SAMOST m

auteur-compositeur <pl auteurs-compositeurs> [otœʀkɔ̃pozitœʀ] SAMOST m

auteur-compositeur-interprète <pl auteurs-compositeurs-interprètes> [otœʀkɔ̃pozitœʀɛ̃tɛʀpʀɛt] SAMOST m

Prevodi za auteur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

auteur v slovarju PONS

Prevodi za auteur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za auteur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

auteur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文