aveugle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za aveugle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.aveugle [avœɡl] PRID

II.aveugle [avœɡl] SAMOST mf

glej tudi royaume

II.s'aveugler GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za aveugle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aveugle v slovarju PONS

Prevodi za aveugle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za aveugle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

aveugle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文