avocat v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za avocat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

avocat [avɔka] SAMOST m

1. avocat LAW:

3. avocat:

avocat-conseil <pl avocats-conseils> [avɔkakɔ̃sɛj] SAMOST m

Prevodi za avocat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

avocat v slovarju PONS

Prevodi za avocat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

avocat [avɔka] SAMOST m

avocat(e) [avɔka, at] SAMOST m(ž)

Prevodi za avocat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

avocat Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

avocat iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文