bébé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bébé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bébé [bebe] SAMOST m (tous contextes)

bébé éprouvette, bébé-éprouvette <pl bébés-éprouvette> [bebeepʀuvɛt] SAMOST m

bébé-bulle <pl bébés-bulles> [bebebyl] SAMOST m

pèse-bébé <pl pèse-bébés> [pɛzbebe] SAMOST m

bébé-nageur <pl bébés-nageurs> [bebenaʒœʀ] SAMOST m

porte-bébé <pl porte-bébé, porte-bébés> [pɔʀt(ə)bebe] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za bébé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bébé v slovarju PONS

Prevodi za bébé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za bébé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bébé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文