bébés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bébés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bébé éprouvette, bébé-éprouvette <pl bébés-éprouvette> [bebeepʀuvɛt] SAMOST m

pèse-bébé <pl pèse-bébés> [pɛzbebe] SAMOST m

bébé-nageur <pl bébés-nageurs> [bebenaʒœʀ] SAMOST m

bébé [bebe] SAMOST m (tous contextes)

bébé-bulle <pl bébés-bulles> [bebebyl] SAMOST m

porte-bébé <pl porte-bébé, porte-bébés> [pɔʀt(ə)bebe] SAMOST m

Prevodi za bébés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bébés v slovarju PONS

Prevodi za bébés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za bébés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bébés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文