bêtise v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bêtise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bêtise [bɛtiz] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za bêtise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bêtise v slovarju PONS

Prevodi za bêtise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bêtise [betiz] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za bêtise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bêtise Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文