bagage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bagage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.bagage [baɡaʒ] SAMOST m

II.bagages SAMOST mpl

III.bagage [baɡaʒ]

IV.bagage [baɡaʒ]

cache-bagages, cache-bagage <pl cache-bagages> [kaʃbaɡaʒ] SAMOST m

porte-bagages, porte-bagage <pl porte-bagages> [pɔʀt(ə)baɡaʒ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za bagage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bagage v slovarju PONS

bagage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文