bagages v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bagages v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cache-bagages, cache-bagage <pl cache-bagages> [kaʃbaɡaʒ] SAMOST m

porte-bagages, porte-bagage <pl porte-bagages> [pɔʀt(ə)baɡaʒ] SAMOST m

I.bagage [baɡaʒ] SAMOST m

II.bagages SAMOST mpl

III.bagage [baɡaʒ]

IV.bagage [baɡaʒ]

Prevodi za bagages v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bagages v slovarju PONS

Prevodi za bagages v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za bagages v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bagages Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文