bague v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bague v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bague [baɡ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za bague v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bague v slovarju PONS

Prevodi za bague v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za bague v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bague Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

bague iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文