baisers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za baisers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.baiser [beze] SAMOST m

III.baiser [beze] GLAG nepreh. vulg sl (faire l'amour)

IV.baiser [beze]

Prevodi za baisers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

baisers v slovarju PONS

Prevodi za baisers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za baisers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

baisers Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文