baleine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za baleine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

baleine [balɛn] SAMOST ž

baleiné (baleinée) [balɛne] PRID

Prevodi za baleine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

baleine v slovarju PONS

baleine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文