balles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za balles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pare-balles, pare-balle <pl pare-balles> [paʀbal] PRID

balle [bal] SAMOST ž

glej tudi bond

bond [bɔ̃] SAMOST m

Prevodi za balles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

balles v slovarju PONS

Prevodi za balles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

balle [bal] SAMOST ž

I.pare-balles [paʀbal] PRID inv

II.pare-balles [paʀbal] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za balles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

balles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文