barre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za barre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

barre [baʀ] SAMOST ž

14. barre ZOOL:

barre d'état INFOR
barre de menu INFOR
solidus technical

II.se barrer GLAG povr

III.barrer [baʀe]

Prevodi za barre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

barre v slovarju PONS

Prevodi za barre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

barre [baʀ] SAMOST ž

barré(e) [baʀe] PRID

barré [baʀe] SAMOST m MUS

code-barre <codes-barres> [kɔdbaʀ] SAMOST m

Prevodi za barre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

barre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to go into the witness box Brit [or stand Am ]
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文