bateau v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bateau v slovarju francoščina»angleščina

I.bateau <pl bateaux> [bato] PRID inv

II.bateau <pl bateaux> [bato] SAMOST m

III.bateau <pl bateaux> [bato]

bateau-citerne <pl bateaux-citernes> [batositɛʀn] SAMOST m

bateau-école <pl bateaux-écoles> [batoekɔl] SAMOST m

bateau-feu <pl bateaux-feux> [batofø] SAMOST m

bateau-bus <pl bateaux-bus> [batobys] SAMOST m

bateau-lavoir <pl bateaux-lavoirs> [batolɑvwɑʀ] SAMOST m

bateau-mouche <pl bateaux-mouches> [batomuʃ] SAMOST m

bateau-pompe <pl bateaux-pompes> [batopɔ̃p] SAMOST m

bateau-phare <pl bateaux-phares> [batofɑʀ] SAMOST m

bateau-pilote <pl bateaux-pilotes> [batopilɔt] SAMOST m

bateau v slovarju PONS

Prevodi za bateau v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za bateau v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bateau Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文