battante v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za battante v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi porte

I.porte [pɔʀt] PRID

II.porte [pɔʀt] SAMOST ž

1. porte (entrée):

to sack Brit inf

III.porte [pɔʀt]

open day Brit

IV.porte [pɔʀt]

Prevodi za battante v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

battante v slovarju PONS

Prevodi za battante v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za battante v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

battante Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文