belle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za belle v slovarju francoščina»angleščina

belle PRID ž SAMOST ž

belle → beau

glej tudi beau

I.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl] PRID

1. beau (esthétiquement):

2. beau (qualitativement):

II.beau SAMOST m

III.avoir beau GLAG

IV.bel et bien PRIS

V.belle SAMOST ž

VI.de plus belle PRIS

VII.belles SAMOST fpl

VIII.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

IX.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

belle-sœur <pl belles-sœurs> [bɛlsœʀ] SAMOST ž

belle-doche <pl belles-doches> [bɛldɔʃ] SAMOST ž slang

belle-maman <pl belles-mamans> [bɛlmamɑ̃] SAMOST ž inf

belle-mère <pl belles-mères> [bɛlmɛʀ] SAMOST ž

belle-fille <pl belles-filles> [bɛlfij] SAMOST ž

belle-famille <pl belles-familles> [bɛlfamij] SAMOST ž

belle-de-nuit <pl belles-de-nuit> [bɛldənɥi] SAMOST ž

belle-de-jour <pl belles-de-jour> [bɛldəʒuʀ] SAMOST ž BOT

I.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl] PRID

1. beau (esthétiquement):

2. beau (qualitativement):

II.beau SAMOST m

III.avoir beau GLAG

IV.bel et bien PRIS

V.belle SAMOST ž

VI.de plus belle PRIS

VII.belles SAMOST fpl

VIII.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

IX.beau (belle), bel before vowel or mute h, <mpl beaux> [bo, bɛl]

glej tudi vieux, pluie, fille, démener

I.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRID

3. vieux (ancien):

II.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] SAMOST m (ž)

III.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] PRIS

IV.vieux SAMOST m

V.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

VI.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

pluie [plɥi] SAMOST ž

fille [fij] SAMOST ž

2. fille (jeune femme):

3. fille (prostituée):

démener <se démener> [dem(ə)ne] GLAG povr

belle v slovarju PONS

Prevodi za belle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi beau, beau

beau (belle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet bel, x> [bo, bɛl] PRID antéposé

beau <x> [bo] SAMOST m

belle-mère <belles-mères> [bɛlmɛʀ] SAMOST ž

belle-fille <belles-filles> [bɛlfij] SAMOST ž

belle-sœur <belles-sœurs> [bɛlsœʀ] SAMOST ž

beau (belle) <devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet bel, x> [bo, bɛl] PRID antéposé

beau <x> [bo] SAMOST m

Prevodi za belle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)