beurre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za beurre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

beurre [bœʀ] SAMOST m

glej tudi inventer, épinard

II.s'inventer GLAG povr

III.inventer [ɛ̃vɑ̃te]

épinard [epinaʀ] SAMOST m

beurre-frais [bœʀfʀɛ] PRID inv

petit-beurre <pl petits-beurre> [p(ə)tibœʀ] SAMOST m

II.se beurrer GLAG povr

Prevodi za beurre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

beurre v slovarju PONS

Prevodi za beurre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za beurre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

beurre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文