billets v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za billets v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

porte-billets, porte-billet <pl porte-billets> [pɔʀt(ə)bijɛ] SAMOST m

billet [bijɛ] SAMOST m

6. billet (lettre):

billet dated ou liter
billet à ordre COM
billet de retard ADMIN, COM
billet vert inf
billet vert inf
greenback Am inf

Prevodi za billets v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

billets v slovarju PONS

Prevodi za billets v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za billets v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

billets Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文