blessés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za blessés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

blessé (blessée) [blese] SAMOST m (ž)

II.se blesser GLAG povr

III.blesser [blese]

Individual translation pairs

Prevodi za blessés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
the injured + v pl (gen)
the wounded + v pl
les blessés/-es m/ž

blessés v slovarju PONS

Prevodi za blessés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.blessé(e) [blese] PRID

II.blessé(e) [blese] SAMOST m(ž) a. MILIT

Individual translation pairs

Prevodi za blessés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

blessés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文