bleus v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bleus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.bleu (bleue) [blø] PRID

II.bleu SAMOST m

III.bleu (bleue) [blø]

IV.bleu (bleue) [blø]

glej tudi grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

cordon-bleu <pl cordons-bleus> [kɔʀdɔ̃blø] SAMOST m

bas-bleu <pl bas-bleus> [bɑblø] SAMOST m

Prevodi za bleus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bleus v slovarju PONS

Prevodi za bleus v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bleu [blø] SAMOST m

bleu(e) [blø] PRID

gris-bleu [gʀiblø] PRID inv

cordon-bleu <cordons-bleus> [kɔʀdɔ̃blø] SAMOST m inf

Prevodi za bleus v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bleus Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文