boîtes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za boîtes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ouvre-boîtes, ouvre-boite <pl ouvre-boîtes, ouvre-boites> [uvʀəbwat] SAMOST m

boîte, boite [bwat] SAMOST ž

boîte à bachot inf ECOLE
crammer Brit inf
boîte à bachot inf ECOLE
tin Brit
boîte à gants MOTOR
post box Brit
boîte à musique MUS
boîte à musique MUS
boîte noire AVIAT
boîte à rythmes MUS

glej tudi diable

I.diable [djɑbl] SAMOST m

1. diable:

diable MYTH, REL

II.diable [djɑbl] MEDMET

III.à la diable phrase

IV.diable [djɑbl]

V.diable [djɑbl]

Prevodi za boîtes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

boîtes v slovarju PONS

Prevodi za boîtes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

boîte [bwat] SAMOST ž

ouvre-boîte <ouvre-boîtes> [uvʀəbwat] SAMOST m

Prevodi za boîtes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

boîtes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

boîtes iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文