bottes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bottes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.lèche-bottes, lèche-botte <pl lèche-bottes> [lɛʃbɔt] inf SAMOST mf

II.lèche-bottes, lèche-botte <pl lèche-bottes> [lɛʃbɔt] inf SAMOST m

botte [bɔt] SAMOST ž

glej tudi plein, aiguille

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRID

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] PRIS

III.plein SAMOST m

IV.plein de DOL

V.à plein PRIS

VI.en plein PRIS

VII.tout plein PRIS

VIII.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

IX.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

aiguille [eɡɥij] SAMOST ž

III.botter [bɔte]

glej tudi botter

demi-botte <pl demi-bottes> [d(ə)mibɔt] SAMOST ž

tire-botte <pl tire-bottes> [tiʀbɔt] SAMOST m

Prevodi za bottes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bottes v slovarju PONS

Prevodi za bottes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za bottes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bottes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文