bourse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bourse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.bourse [buʀs] SAMOST ž

II.bourses SAMOST fpl

III.bourse [buʀs]

Bourse [buʀs]

Bourse FIN
a broking firm Brit

Prevodi za bourse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bourse v slovarju PONS

Prevodi za bourse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za bourse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bourse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

bourse iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文