boursière v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za boursière v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.bours|ier (boursière) [buʀsje, ɛʀ] PRID FIN

II.bours|ier (boursière) [buʀsje, ɛʀ] SAMOST m (ž)

III.bours|ier SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za boursière v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

boursière v slovarju PONS

Prevodi za boursière v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za boursière v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

boursière Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文