bout v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bout v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bout1 [bu] SAMOST m

1. bout (dernière partie):

en bout de piste AVIAT
round-/square-/red-tipped
pointy-/steel-/white-toed shoes

2. bout (morceau):

a bit at a time

glej tudi discuter, chandelle

II.discuter de GLAG preh.

IV.se discuter GLAG povr

V.discuter [diskyte]

chandelle [ʃɑ̃dɛl] SAMOST ž

bout2 [but] SAMOST m NAUT

bout-dehors <pl bouts-dehors> [budəɔʀ] SAMOST m NAUT

bout-rimé <pl bouts-rimés> [buʀime] SAMOST m

Prevodi za bout v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bout v slovarju PONS

Prevodi za bout v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bout [bu] SAMOST m

Prevodi za bout v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bout Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文