bouton v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bouton v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bouton [butɔ̃] SAMOST m

bouton-pression <pl boutons-pression> [butɔ̃pʀɛsjɔ̃] SAMOST m

bouton-poussoir <pl boutons-poussoirs> [butɔ̃puswaʀ] SAMOST m

bouton-d'or <pl boutons-d'or> [butɔ̃dɔʀ] SAMOST m BOT

presse-bouton <pl presse-bouton, presse-boutons> [pʀɛsbutɔ̃] PRID

Prevodi za bouton v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bouton v slovarju PONS

Prevodi za bouton v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bouton [butɔ̃] SAMOST m

bouton-poussoir <boutons-poussoirs> [butɔ̃puswaʀ] SAMOST m

bouton-d'or <boutons-d'or> [butɔ̃dɔʀ] SAMOST m BOT

bouton-pression <boutons-pression> [butɔ̃pʀesjɔ̃] SAMOST m

presse-bouton [pʀɛsbutɔ̃] PRID inv

Prevodi za bouton v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bouton Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文