brûlé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za brûlé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi brûler

3. brûler (provoquer une brûlure):

II.brûler, bruler [bʀyle] GLAG nepreh.

III.se brûler GLAG povr

brûle-parfum, brule-parfum <pl brûle-parfum(s), brule-parfum(s)> [bʀylpaʀfœ̃] SAMOST m

brûle-pourpoint, brule-pourpoint <à brûle-pourpoint,à brule-pourpoint> [abʀylpuʀpwɛ̃] PRIS

brûle-gueule, brule-gueule <pl brûle-gueule, brule-gueules> [bʀylɡœl] SAMOST m slang

3. brûler (provoquer une brûlure):

II.brûler, bruler [bʀyle] GLAG nepreh.

III.se brûler GLAG povr

glej tudi Pont, chandelle, cartouche

Pont [pɔ̃] m HIST

chandelle [ʃɑ̃dɛl] SAMOST ž

I.cartouche [kaʀtuʃ] SAMOST m

II.cartouche [kaʀtuʃ] SAMOST ž

III.cartouche [kaʀtuʃ]

IV.cartouche [kaʀtuʃ]

Individual translation pairs

Prevodi za brûlé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

brûlé v slovarju PONS

Prevodi za brûlé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

brûlé(e) [bʀyle] PRID

brûlé [bʀyle] SAMOST m

brûle-pourpoint [bʀylpuʀpwɛ̃] SAMOST m

brûle-parfum [bʀylpaʀfœ̃] SAMOST m inv

brûle-gueule [bʀylgœl] SAMOST m inv

Prevodi za brûlé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

brûlé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文