brisé v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za brisé v slovarju francoščina»angleščina

I.brisé (brisée) [bʀize] GLAG pp

brisé → briser

II.brisé (brisée) [bʀize] PRID

III.brisé SAMOST m

IV.brisées SAMOST fpl

glej tudi briser

II.se briser GLAG povr

III.briser [bʀize]

brise [bʀiz] SAMOST ž

brise-lames, brise-lame <pl brise-lames> [bʀizlam] SAMOST m

brise-mottes, brise-motte <pl brise-mottes> [bʀizmɔt] SAMOST m

II.se briser GLAG povr

III.briser [bʀize]

brise-béton <pl brise-béton, brise-bétons> [bʀizbetɔ̃] SAMOST m CONSTR

brise-glace <pl brise-glace, brise-glaces> [bʀizɡlas] SAMOST m

brise-fer <pl brise-fer, brise-fers> [bʀizfɛʀ] SAMOST m

brise-jet <pl brise-jet, brise-jets> [bʀizʒɛ] SAMOST m

brise-soleil <pl brise-soleil, brise-soleils> [bʀizsɔlɛj] SAMOST m ARCHIT

brisé v slovarju PONS

Prevodi za brisé v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

brise [bʀiz] SAMOST ž

brise-mottes [bʀizmɔt] SAMOST m inv

brise-lames [bʀizlam] SAMOST m inv

brise-jet [bʀizʒɛ] SAMOST m inv

pare-brise [paʀbʀiz] SAMOST m inv AUTO

brise-glace [bʀizglas] SAMOST m inv

brise-tout [bʀiztu] SAMOST m inv

Prevodi za brisé v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

brisé Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文