brun v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za brun v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.brun (brune) [bʀœ̃, bʀyn] PRID

II.brun (brune) [bʀœ̃, bʀyn] SAMOST m (ž)

III.brun SAMOST m

IV.brune SAMOST ž

V.à la brune PREDLOG

VI.brun (brune) [bʀœ̃, bʀyn]

Prevodi za brun v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

brun v slovarju PONS

Prevodi za brun v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

brun [bʀœ̃] SAMOST m (couleur)

I.brun(e) [bʀœ̃, bʀyn] PRID

II.brun(e) [bʀœ̃, bʀyn] SAMOST m(ž)

Individual translation pairs

Prevodi za brun v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

brun Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文